برای همه والدینی که کودکان بیش فعال و کم توجه دارند:

هم زمان با درمان دارویی :

 

  • رابطه مثبت با کودک
  • گذاشتن قانون و اجرای مقتدرانه آن
  • تشویق و تنبیه به موقع
  • ایجاد محیط آرام و با ثبات

سعی کنیم :

 

  • در لجبازی بچه ها شریک نشویم
  • باج ندهیم
  • مسئولیت را از فرزندانمان نگیریم
  • در همه کارهایش دخالت نکنیم
  • و دائم به او نق نزنیم 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 14 فروردین 1391    | توسط: افسانه رحیمی    | طبقه بندی: مقالات روانپزشکی کودک،     | نظرات()