الفبای بهداشت روانی کودک

 

 

دكتر نهضت فرنودی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«۲۸ سال است كه به عنوان روانشناس و روان درمانگر در اتاقی دربسته، به انسانهائی گوش می دهم كه از مشكلی در زندگی به تنگ آمده اند و گرفتار اضطراب، افسردگی، وسواس، روابط معیوب و دشواریهای ارتباطی در زندگی شغلی و خانوادگی اند. به قول استادی از دانشگاه شیكاگو، روانشناس اگر نقش نجات غریقی را بازی كند كه در كنار رودخانه ای نشسته و منتظر غریقی است كه از مسیر رودخانه عبور كند و روانشناس برای نجات او به رودخانه بپرد و سپس با تنفس مصنوعی او را به زندگی عادی برگرداند، می تواند از شغل خود احساس رضامندی كند، ولی هرگز نباید خود را متخصصی ژرف اندیش قلمداد كند كه حتی به این فكر نیفتاده كه این افراد چرا به رودخانه می افتند! فقط روانشناسی كه به علت و خاستگاه روان نژندیهای بشری می اندیشد و جلوتر از یك قدمی حرفه ای خود را می بیند، به این فكر خواهد افتاد كه مسیر رودخانه را دنبال كند و ببیند كه آیا پلی شكسته، حاشیه ای لغزنده شده و یا گروهی شریر این قربانیان را به میان آب می افكنند؟ و سپس به فكر چاره ای در آن زمینه می افتد...» این مطالب قسمتی از پیشگفتار نویسنده كتاب است. مباحث و راهنماییهای عملی این كتاب كه از روی ۶ نواركاست اصلی پیاده شده است، حاصل تجربیات نویسنده و همچنین تئوریهای مشهور روانشناسان دنیا می باشد و شخصیت پیچیده كودكان و نوجوانان را مورد تجزیه تحلیل قرار داده است.
 

نوشته شده در تاریخ جمعه 12 خرداد 1391    | توسط: افسانه رحیمی    |    | نظرات()